Værdigrundlag

Det er den enkelte beboers handleplan, der lægger grundstenen for den pædagogiske indsats sammen med det fælles daglige liv og samvær. Der arbejdes således med mange forskellige metoder. Der reflekteres/evalueres løbende på den pædagogiske proces.

Det er værdifuldt,

  • At beboerne kan indgå i relationer der udvikler og understøtter en positiv selvforståelse. Den enkelte beboer skal opleve, at han/hun har værdi i relationer
  • At understøtte beboernes vilje og evne til selvstændighed, selvbestemmelse og medindflydelse i respekt for fællesskabet
  • At styrke og udvikle beboernes muligheder for at skabe eget livsmønster og udøve personlig kompetence i forhold til egne livsomstændigheder
  • At beboerne har mulighed for at bevæge sig mellem forskellige sociale netværk
  • At møde beboernes ytringer og signaler med forventninger, åbenhed og tillid, samt skabe mulighed for, at beboerne kan udnytte potentielle ressourcer med henblik på at øge den kommunikative kompetence
  • at der tilrettelægges og gennemføres pædagogisk udviklingsarbejde således, at det faglige niveau kontinuerligt opdateres og højnes

Sidst opdateret: 10.08.2018