Safranvej tilbyder

Safranvej er et midlertidigt botilbud drevet efter Servicelovens §107 og er normeret til 11 borgere, hvoraf 1 er en akutplads og 1 er en aflastningsplads.

Den primære metodiske tilgang i arbejdet med beboerne er KRAP – Kognitiv, Ressourcefokuseret og
Anerkendende Pædagogik inklusiv KRAP-skemaer. Læs mere om KRAP via www.krap.biz

Indsatsen tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker, motivationsarbejde, relations arbejde, struktur og forudsigelighed samt screeningsværktøj til brug for afdækning af borgernes støttebehov.

Der er fortrinsvis medarbejdere tilstede på hverdage i morgentimerne og i eftermiddags- og aftentimerne. I weekenden er der som udgangspunkt medarbejdere til stede i tidsrummet kl. 13.00 til kl. 18.30.

Derudover kan der tilknyttes fleksibel natkaldsordning til den enkelte borger i tidsrummet kl. 23-07.

Safranvej lægger vægt på at:
• Kommunikationen med borgerne er respektfuld, individuelt tilpasset, anerkendende. Der er tydelighed i formidlingen.
Den enkelte borger sættes i centrum og mødes med anerkendelse og respekt for egne ønsker og behov
• At støtte den enkelte i et aktivt hverdagsliv med fokus på uddannelse, job eller aktivitetstilbud
• At støtte borgeren i et aktivt medborgerskab, med udgangspunkt i egne ressourcer og handlemuligheder

Vi vil derfor:
• Medvirke til, at borgerne har selvstændighed i samme omfang som alle andre mennesker
• Medvirke til, at den enkelte borgers evner og ønsker tilgodeses både bolig- og arbejdsmæssigt
• Medvirke til, at borgerne kan have et oplevelsesrigt og udviklende fritidsliv

Sidst opdateret: 13.06.2018