Dagligdagen på Safranvej

I bofællesskabet Safranvej støttes borgerne med at gøre hverdagen så overskuelig og forudsigelige som muligt gennem en fast struktur.

Dels en struktur, som afspejler hvad der sker i bofællesskabet i løbet af dagen/ugen og hvilke medarbejdere, der er til stede. Og dels en individuel struktur, som aftales i samarbejde med den enkelte borger.

Medarbejderne holder sig løbende opdateret i IT baserede redskaber til at skabe denne struktur (f.eks. apps til smartphones og memoplanner) og anvender disse målrettet i samarbejdet med den enkelte borger.

Borgerne har alle mulighed for et tilbud om uddannelse eller beskæftigelse i dagtimerne.

Dagligdagens rytme er i øvrigt tilpasset den enkelte og med den grad af struktur, som hver enkelt borger har behov for i forhold til:

  • botræning
  • hverdagsliv samt praktiske dagligdags gøremål
  • job/uddannelse
  • personlig udvikling
  • fritid og aktiviteter
  • fælles samvær og fællesspisning
  • vedligeholde og skabe netværk og sociale relationer
  • sundhed/trivsel
  • borgerinddragelse, selv- og medbestemmelse
Sidst opdateret: 12.06.2018