Aflastningstilbud på Safranvej

Optagelse på aflastningstilbuddet Safranvej foretages af Socialafdelingen. Kontakten går via egen sagsbehandler.

Behovet for aflastning skal være en konsekvens af borgerens funktionsnedsættelse. Her gives hjælpen som en samlet mængde døgn, der skal dække et helt års aflastning.

Ved aflastningstilbud dækkes der ligeledes den nødvendige tilhørende transport.
Aflastning bevilges og tilrettelægges efter borgerens individuelle behov.

Sidst opdateret: 03.07.2018