Generalforsamling 2017

Generalforsamling d. 16. marts 2017

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, det vil undertegnede gerne påtage sig
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Foreningens regnskab og budget
5. Fastsættelse af kontigent
6. Indkomne forslag
7. Valg af foreningens bestyrelse
8. Valg af revisor
9. Eventuelt.

v. formand Niels Petersen

Sidst opdateret: 14.03.2018