Borger/pårørende samarbejde

Samarbejdet med borgernes forældre/pårørende indgår efter aftale med den enkelte borger som en naturlig del af det pædagogiske samarbejde.

Botilbuddet lægger stor vægt på at sikre et positivt og konstruktivt samarbejde med forældre/pårørende.

Borgerne afholder løbende husmøder.

Indenfor Socialområdet i Viborg Kommune har man politisk besluttet, at der skal oprettes borger- og/eller pårørenderåd. Der er valgt repræsentanter for borgerne på alle boenheder, og disse mødes 4-6 gange om året samt to gange årligt med Social- og arbejdsmarkedsudvalget. Find mere information og referater via linket her.

Sidst opdateret: 05.07.2018